Coaching Staff

Meet the Coaches

Head Coach

John Bauer

John Bauer

Assistant Coach

Jen Toewe

-